Maak kennis met tennis

Nieuwe leden zijn welkom en kunnen zich aanmelden bij Anneke Bron, Ds. Visscherwei 99, Houtigehage, telefoon 06-30920024. Dit kan ook per email.

Leden blijven minimaal 1 jaar lid. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap is exclusief de tennislessen. Voor het volgen van tennislessen is het lidmaatschap verplicht en onze leden mogen onbeperkt gebruik maken van de banen met in achtneming van het baanreglement. Opzegging kan alleen schriftelijk en uiterlijk vóór 1 december* bij Anneke Bron (ledenadministratie)!

De kosten voor een lidmaatschap per jaar bedragen:
€ 75,- per jaar voor senioren van 18 jaar en ouder
€ 25,- per jaar voor jeugd tot 18 jaar

Deze contributie wordt aan het begin van het seizoen voldaan aan de penningmeester. U ontvangt de factuur samen met het jaarboekje.

* vergeet deze datum niet, want ben je te laat dan blijf je nog een jaar lid. Immers: de vereniging heeft kosten die jaarlijks worden begroot op het aantal tennisleden. Dit schept verplichtingen naar de vereniging die moeten worden nagekomen. Afwijking van deze regel zou bovendien een precedentwerking hebben, iets wat ongewenst is omdat de vereniging de financiële consequenties daarvan zelf zou moet dragen.

 
Kennis met Tennis