Bestuur

Bestuur Wêz Handich, afdeling tennis

Voorzitter
Riemer Renkema

 

Penningmeester
Antje van der Heide

 

Secretareris
Anneke Bron

 

 

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Voorzitter: Riemer Renkema
Taken: Dorpencompetitie, wintertennis, onderhoud
Telefoon: 0512-342245

 

Penningmeester: Antje van der Heide
Taken: beheer sleutels, ledenwerving
Telefoon: 0512-522902

 

Secretaris: Anneke Bron
Taken: tennislessen, jaarboekje
Telefoon: 06-30920024

 

Opzeggen?

Lidmaatschap schriftelijk (met handtekening) voor 1 december opzeggen bij het secretariaat:
Anneke Bron
Ds. Visscherwei 99
9223 LL Houtigehage

 

Het email adres van de tennisvereniging is: tennis@wezhandich.nl