4

DOW / Wêz Handich 4

 

Trainers

Bert Blauw en Jan Zeinstra

Dames

Geriena Bosma

Hinke Sytske van Dijk

Bente Hoekstra

Grytsje Koopmans

Lisa Numan

Froukje Schotanus

Heren

Jacob van den Berg

Jacob Boersma

Sido Boersma

Sipke van Dijk

Bartele Kooistra

Vincent Nicolai

Wedstrijverslagen