2

Wez Handich / DOW 2

 

Trainer/coach
Ljibbe Kuipers en Sjouke Stoker

Dames

Emma van Holsteijn

Marije Nijboer

Lieke de Vries
Ruth de Vries

 

Heren

Teije Frits Benedictus

Hessel van der Heide

Pieter Veenstra

Mark van der Wijk
Johan Zandstra

Wedstrijverslagen