1.1

Wêz Handich / DOW 1

 

Trainer/coach
Ljibbe Kuipers

 

Teambegeleider

Jan Zeinstra

Dames

Emma van Holsteijn

Betty Jansma

Anna de Vries

Fardau van der Wal

Heren

Teije Frits Benedictus

Pieterroel Bouwmeester

Anne Zuiderveld

Teun Zuiderveld

Wedstrijverslagen