Opstellingen

 

Teamverantwoordelijke per team:

1e en 2e: Tsjikke Zijlstra (in overleg met aanvoerders)

3e: vacante positie

4e: Vincent Nicolai

5e: BT van der Weg

6e Sjoukje Haarsma

7e: Remco Bekkema

 

MW1 regelt haar eigen spelers.

 

Voor meer informatie over de nieuwe spelersraadregeling, klik hier.

 

Wedstrijd: Wêz Handich/DOW 1
Datum:
Aanvang: 14:30 uur
Vertrek:
Locatie: Dúnoardhal te Houtigehage
Dames: Tsjikke, Anna, Fardau, Anneke T en Aline
Heren: Jan Z, Teun, Hillebrand en Anne Z
Afzeggen bij:
Afwezig:
Tenue: WH/DOW-tenue

Wedstrijd: Wêz Handich/DOW 2
Datum:
Aanvang: 13:00 uur
Vertrek:
Locatie: Dúnoardhal te Houtigehage
Dames: Marije, Lieke, Ruth en Emma
Heren: Hessel, Teije Frits, Pieter V, Johan en Mark
Afzeggen bij:
Afwezig:
Tenue: WH/DOW-tenue

Wedstrijd: DOW/Wêz Handich 3

Datum:
Aanvang: 14:00 uur
Vertrek:
Locatie: Dúnoardhal te Houtigehage
Dames: Ilse, Siska, Geriena, Nynke B, Anne Marie en Riekje
Heren: Henk, Tjalling, Jorian, Pieter H en Pie
Afzeggen bij: Teun Zuiderveld en Anna de Vries
Afwezig: Lutske
Tenue: Witte broek/rok + DOW-tenue

Wedstrijd: DOW/Wêz Handich 4
Datum:
Aanvang: 12:00 uur
Vertrek:
Locatie: Dúnoardhal te Houtigehage
Dames: Froukje, Hinke Sytske, Bente, Grytsje en Lisa
Heren: Vincent, Jappie, Sipke, Jacob en Bartele
Afzeggen bij:
Afwezig:
Tenue: Zwarte broek/rok + combinatieshirt

Wedstrijd: Wêz Handich/DOW 5 - Lintjo 3
Datum: 11 maart 2018
Aanvang: 12:20 uur
Aanwezig: 11:30
Locatie: Houtigehage

Dames: Henny, Anne-fem, Janna, Tasina en BT
Heren: Foppe-Jan, Taeke, Michiel, en ?
Afzeggen bij: BT
Afwezig: Nynke, Michel, Iris, Wietze, Sido
Tenue: Zwarte broek/rok + combinatieshirt

 

Wedstrijd: Vefo 1- Wêz Handich/DOW 6 

Datum: 18 februari 2018
Aanvang: 14:30 uur
Vertrek: 13:00 uur Rottevalle
Locatie: N. Wessels Boerhal te Zuidwolde
Dames: Betty, Sjoukje , Anneke B, Janke en Trynke
Heren:  Jakob, Wobbe, Gerard, Gooitzen,  en Henk
Afzeggen bij: Sjoukje
Afwezig: Christine, Bonne, André
Tenue: Zwarte broek /rok + WH-shirt

Wedstrijd: Wêz Handich/DOW 7

Datum: zondag 25 februari
Aanvang: 12 uur
Vertrek: 11 uur
Locatie: Groningen
Dames: Aetsje, Gerda, Anneke, ?, en ? ?
Heren:  Simon, Bauke, Remco, en Pier Jan
Afzeggen bij: Remco
Afwezig: Libbe, Jan
Tenue: Zwarte broek/rok + WH/DOW-shirt

 

Wedstrijd: Wêz Handich/DOW MW

Datum:
Aanvang: 20:00 uur
Vertrek:
Locatie: It Hagehiem te Rottevalle
Dames: Aida, Hennie V, Hennie V, Femke S, Femke V en Frederika
Heren: Richard, Sietze, Wietze L, ? en ?
Afzeggen bij:
Afwezig:
Tenue: Zwarte broek/rok + WH-shirt