Opstellingen

 

Teamverantwoordelijke per team:

1e en 2e: Tsjikke Zijlstra (in overleg met aanvoerders)

3e: vacante positie

4e: Vincent Nicolai

5e: BT van der Weg

6e Sjoukje Haarsma

7e: Remco Bekkema

 

MW1 regelt haar eigen spelers.

 

Voor meer informatie over de nieuwe spelersraadregeling, klik hier.

 

Wedstrijd: Wêz Handich/DOW 1
Datum:
Aanvang: 14:30 uur
Vertrek:
Locatie: Dúnoardhal te Houtigehage
Dames: Tsjikke, Anna, Fardau, Anneke T en Aline
Heren: Jan Z, Teun, Pieter V, Hillebrand en Anne Z
Afzeggen bij:
Afwezig:
Tenue: WH/DOW-tenue

Wedstrijd: Wêz Handich/DOW 2
Datum:
Aanvang: 13:00 uur
Vertrek:
Locatie: Dúnoardhal te Houtigehage
Dames: Marije, Lieke, Ruth, Riekje en Emma
Heren: Hessel, Teije Frits, Jorian, Johan en Mark
Afzeggen bij:
Afwezig:
Tenue: WH/DOW-tenue

Wedstrijd: DOW/Wêz Handich 3

Datum:
Aanvang: 14:00 uur
Vertrek:
Locatie: Dúnoardhal te Houtigehage
Dames: Ilse, Siska, Anne Marie en ?
Heren: Henk, Tjalling, Pieter H en Pie
Afzeggen bij: Teun Zuiderveld en Anna de Vries
Afwezig: Lutske, Geriena
Tenue: Witte broek/rok + DOW-tenue

Wedstrijd: DOW/Wêz Handich 4
Datum:
Aanvang: 12:00 uur
Vertrek:
Locatie: Dúnoardhal te Houtigehage
Dames: Froukje, Hinke Sytske, Bente, Grytsje en Lisa
Heren: Vincent, Jappie, Sipke, Jacob en Bartele
Afzeggen bij:
Afwezig:
Tenue: Zwarte broek/rok + combinatieshirt

Wedstrijd: Oko-Bies 4 -Wêz Handich/DOW 5
Datum: 21 januari 2018
Aanvang: 10:45 uur
Vertrek: 10:00
Locatie: Opende

Dames: Iris, Henny, Anne-fem, Janna en Tasina
Heren: Foppe-Jan, Wietze, Michel, Taeke en Michiel
Afzeggen bij: BT
Afwezig: Nynke, Sido
Tenue: Zwarte broek/rok + combinatieshirt

 

Wedstrijd: Wêz Handich/DOW 6 - Rodenburg 4 

Datum: 21 januari 2018
Aanvang: 12:10 uur
Anwezig: 11:20 uur
Locatie: Dúnoardhal te Houtigehage
Dames: Betty, Sjoukje , Anneke B, Janke en Sietske
Heren:  Jakob, Wobbe, Gerard, Gooitzen en Pier Jan
Afzeggen bij:Sjoukje
Afwezig: Christine, Bonne en André
Tenue: Zwarte broek /rok + WH-shirt

Wedstrijd: Wêz Handich/DOW 7

Datum: 7 januari
Aanvang: 11 uur
Vertrek: 10.15 u vanaf Hagehiem
Locatie: Ureterp, De Wier
Dames: Aetsje, Gerda, Anneke, Jantina en Trynke
Heren: Jan, Simon, Remco en Jurjen Rienk
Afzeggen bij: Remco
Afwezig: Libbe, Bauke
Tenue: Zwarte broek/rok + WH/DOW-shirt

 

Wedstrijd: Wêz Handich/DOW MW

Datum:
Aanvang: 20:00 uur
Vertrek:
Locatie: It Hagehiem te Rottevalle
Dames: Aida, Hennie V, Hennie V, Femke S, Femke V en Frederika
Heren: Richard, Sietze, Wietze L, ? en ?
Afzeggen bij:
Afwezig:
Tenue: Zwarte broek/rok + WH-shirt