Commissies

De club wordt gesteund door diverse commissies. Hieronder vindt u een overzicht van onze vrijwilligers per commissie:

 

Activiteitencommissie

Foppe Jan de Meer
Sytske Bron

 

Aspirantencommissie

Minke de Voor
Betty Jansma

 

Beheercommissie

Sjoerd Rinsma    (0512-342083 / 06-21524989)
Wietze Lap          (0512-342645)
Sierd de Boer     (06-53165652)

 

Club van 75

Bert Blauw
Anneke Bron
Michiel Veenstra

 

Feestcommissie

Sietze van der Heide

Betty Jansma
Richard van Nijnatten
Nynke Numan

Anna de Vries

Hennie de Vries
Saroya de Vries

 

Jeugdfeestcommissie

Joukje Antuma
Aly de Boer
Nynke Numan
Willie Tuinstra

 

Internetcommissie

Vacature (webdeveloper)
Mark van der Wijk (verslagen@wezhandich.nl, tel. 06-13794385)
Michiel Veenstra 
Wietze Numan 

Trynke de Vries

 

Materialencommissie

Rapke van der Wal
Taeke Bosman

 

Nijtsjeskoer (nijtsjeskoer@wezhandich.nl)

Lisa Numan
Wilco Numan

Henk van der Wijk

 

Sponsorcommissie

Sietze van der Heide
Wilco Numan (voorzitter, 06-15310400)
Jan Wolter Veenstra
Atze Bron

 

Technische commissie

Gooitzen Zuiderveld
Hillebrand Wiersma
Ljibbe Veenstra
Sido Boersma
Tjitske Zandstra
Vincent Nicolai (06-48175787, voorzitter)
Wobbe van der Wijk

 

Vrijwilligerscommissie

Aly de Boer
Aetsje Spoelstra
Richard van Nijnatten