Route veld / hal

Hieronder de routes naar diverse plekken waar Wez Handich actief is.

Veldwedstrijden (kunstgras)

Sportcomplex It Hagehiem
Efterwei 18
9221 SK Rottevalle
T: 0512-342471

Zaalwedstrijden

Sporthal Dúnoard
Dúnoardswei 12
9223 LA  Houtigehage
T: 0512-341500

Zaalwedstrijden E + F-pupillen

Gymzaal Rottevalle
Sportcomplex It Hagehiem
Efterwei 18, 9221 SK Rottevalle
T: 0512-342471