Rooster kantinedienst

Hieronder vind je het rooster voor de kantinediensten voor veldseizoen 2017. Schrijf de datum op in je agenda, als je bent ingeroosterd!
 
Graag 45min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen!
 
Je ontvangt hier dit seizoen geen herinnering meer voor!
 
Sportieve groet van het bestuur!