Hervatting trainingen!

 

Beste leden van Wêz Handich/DOW,

 

Vanaf 11 mei mogen korfballers van 19 jaar en ouder de trainingen weer hervatten.

 

Voor Wêz Handich/DOW betekent dit dat wij de trainingen voor onze leden graag opstarten. Na overleg met onze trainers hebben wij besloten vanaf dinsdag 12 mei weer te beginnen met trainingen.

 

In eerste instantie zal er op de volgende momenten worden getraind:

- dinsdagavond in Rottevalle van 19:30-20:30 uur, o.l.v. Bert Blauw

- vrijdagavond in Rottevalle van 20:30-21:30 uur, o.l.v. Pieter Alberda & Sjouke Stoker

 

In eerste instantie zijn de trainingen op dinsdagavond voor de B-selectie (3e, 4e, 5e, 6e en midweek) en de trainingen op vrijdagavond voor de A-selectie. Hierbij werken wij met digitale invulformulieren zodat wij weten hoeveel spelers er bij de training aanwezig zijn. Waar mogelijk kunnen spelers die op beide avonden trainen, in overleg deelnemen.

 

Formulier voor trainingen op dinsdag

 

Formulier voor trainingen op vrijdag

 

Tevens nemen wij de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM in acht. Algemene veiligheid- en hygiëneregels zijn als bijlage aan dit bericht toegevoegd evenals specifieke punten voor sporters en trainers/begeleiders.

 

Onderstaande aandachtspunten zijn in deze brief opgenomen ter attentie:

  • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • was voor en na je training thuis je handen met water en zeep (min. 20 sec);
  • omkleden doe je thuis evenals douchen, dit kan niet op de sportlocatie;
  • kom niet eerder dat 10 minuten voor de sportactiviteit op de sportlocatie;
  • ga direct na de training naar huis. 

 

Wij zorgen ervoor dat de randvoorwaarden goed zijn om veilig te kunnen trainen. Zo kunnen onze leden voor en na de training bijvoorbeeld gebruik maken van desinfecterende handgel. Materialen worden na de trainingen gereinigd en trainers zorgen ervoor dat men op een verantwoorde en veilige manier kan sporten. Desondanks blijft sporten op eigen risico.

 

Voor algemene vragen (bijv. met betrekking tot het hervatten van de trainingen of veiligheid) kunt u terecht bij:

Michiel -> 0630123233 - mcveenstra@hotmail.com.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee goed geïnformeerd te hebben.

 

Hopelijk kijken jullie er naar uit om weer met elkaar te korfballen. Wij hebben er in ieder geval zin!

 

Sportieve groet,

Wêz Handich/DOW