Clubhuis It Hagehiem verkoopt biervoorraad op zaterdag 25 april

Aangezien er naar verwachting als gevolg van het coronavirus, de komende maand(en) geen sportactiviteiten kunnen plaatsvinden, heeft het bestuur van Stichting Clubhuis It Hagehiem besloten de biervoorraad te verkopen.

 

Er worden kratten bier verkocht van Amstel, Heineken (beide tenminste houdbaar tot en met eind mei 2020) en van Hertog Jan (tenminste houdbaar tot en met eind juli 2020).                                                                        

 

De prijs per krat Amstel, Heineken is €8,10, te vermeerderen met €3.90 statiegeld = €12,00.

De prijs per krat Hertog Jan is €9,10, te vermeerderen met €3.90 statiegeld krat

= €13,00.

Alle leden van Wêz Handich én DOW worden in de gelegenheid gesteld hiervoor een bestelling te plaatsen, waarbij een maximum van 3 kratten per persoon geldt.

 

Procedure:

Betaling is alleen mogelijk d.m.v. bankoverschrijving. 

 

U maakt het bedrag van uw bestelling uiterlijk 22 april 2020 over ten gunste van bankrekeningnummer NL91RABO 03564.15.120. , ten name van St. Clubhuis It Hagehiem. Hierbij vermelden hoeveel kratten van welk merk u bestelt.                                                                    

Voor uw bestelling geldt het principe “op=op”.                                                                            

Toewijzing vindt plaats op basis van de datum ontvangst van de bedragen, waarbij in geval van “op = op” het orderbedrag wordt teruggestort.

 

Op zaterdag 25 april 2020 kan de bestelling worden afgehaald bij het sportcomplex Efterwei en wel als volgt:                                                       

10.30 – 11.00 uur: mensen waarvan de achternaam begint met een A tot en met H.                                                    

11.00 – 11.30 uur: mensen waarvan de achternaam begint met een I tot en met Q.                                                   

11.30 – 12.00 uur: mensen waarvan de achternaam begint met een R tot en met Z.     

 

De afhaalprocedure zal uiteraard rekening houden met de dan geldende coronarichtlijnen.

 

Daarnaast geldt: aan personen jonger dan 18 jaar geen alcohol-verkoop en op verzoek dient u een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs op paspoort) te kunnen overleggen.

 

Mocht bovenstaande nog vragen oproepen, dan kunt u deze mailen naar p.kammen@chello.nl.       

 

Bestuur St. Clubhuis It Hagehiem